http://www.aftenbladet.no/energi/300-stillinger-er-borte-i-Statoil-3221062.html