http://www.vg.no/nyheter/meninger/leder/en-kraftig-vekker/a/23392925/