http://www.oa.no/valdres/nyheter/natur-og-miljo/her-far-de-den-forste-hybridbussen-i-hele-oppland/s/5-35-278524