http://www.oblad.no/nor-aviation/nyhet/as/bruker-150-millioner-kroner-pa-nye-helikoptre/s/5-68-220314