http://www.moss-avis.no/debatt/leserbrev/moss/hva-vil-byens-politikere-med-bussene/o/5-67-349351