http://www.f-b.no/nyheter/ostfold-kollektivtrafikk/kollektivtilbud/gutt-ble-nektet-a-ta-med-sykkel-pa-bussen-fordi-det-var-en-vogn-ombord/s/5-59-617693