http://www.ostlendingen.no/hogskolen-i-innlandet/elverum/nyheter/ekstra-penger-til-den-nye-hogskolen/s/5-69-352841