http://www.fvn.no/100Sport/idrettspolitikk/Dette-er-dommen-over-Idretts-Trondheim-231973b.html