http://www.bt.no/100Sport/ballsport/Enorm-interesse-for-Vipers-Glassverket--Har-aldri-solgt-sa-mange-billetter-sa-tidlig-232331b.html