https://www.dt.no/meninger/drammen/marienlyst/idrettsledere-glemmer-befolkningen-i-stromso-bydel/o/5-57-589770