https://www.dt.no/drammen/handball/sport/rystet-mesteren-tapte-til-slutt/s/5-57-599061