https://www.op.no/sport/handball/larvikhk/frafjord-gir-seg-pa-landslaget/s/5-36-365469