https://www.noblad.no/sport/oppsal-handball/borge-brown/oppsal-vant-med-sju-i-den-forste-testen/s/5-56-77590