https://www.firda.no/samferdsel/avinor/naringsliv/floro-lufthamn-har-mista-60-000-passasjerar-pa-tre-ar/s/5-15-415267