https://www.rb.no/byfesten/lillestrombanken/kultur/delte-ut-tre-millioner-kroner-disse-fikk-penger/s/5-43-523118