http://www.aftenposten.no/norge/Na-slakter-han-Regjeringens-forsvarspolitikk-Men-som-forsvarssjef-gikk-Harald-Sunde-inn-for-et-enda-mindre-forsvar-622869b.html