http://www.aftenbladet.no/lokalt/Roser-pilot-etter-sjoflyhavari-545584b.html