https://www.an.no/tromso/lufthavn/nyheter/ambulansefly-nodlandet-pa-tromso-lufthavn-etter-roykutvikling/s/5-4-535000