http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Full-fart-pa-leir-703143b.html