https://www.h-avis.no/nyheter/odda/branner/den-omkomne-er-identifisert/s/5-62-447415