https://www.op.no/sport/larvikhk/handball/to-av-tre-seire-for-lhk/s/5-36-430116