https://www.ostlendingen.no/idrett/loten/nyheter/disse-far-tilskudd-til-idrett-og-aktivitet-i-loten/s/5-69-451261