http://www.folkebladet.no/nyheter/2017/08/18/Oda-er-ny-leder-for-journaliststudentene-15175255.ece