https://www.h-avis.no/karmoy/nyheter/politikk/vi-ser-at-noen-foreldre-ikke-kan-betale-medlemskontingenten-og-tar-ungene-ut-av-idrettslaget/s/5-62-463858