https://www.rb.no/sport/idrettsanlegg/idrettspolitikk/redd-drommen-blir-knust-jeg-vet-ikke-hva-jeg-skal-si-vi-trodde-at-det-endelig-var-i-boks/s/5-43-572659