https://www.tb.no/valg2017/arbeiderpartiet/maria-karine-aasen-svensrud/hvis-ap-maria-spiller-pa-mobilen-mens-hun-er-pa-stortinget-er-det-fordi-hun-har-en-avtale-med-en-helt-spesiell-person/s/5-73-473039