https://www.smaalenene.no/friidrett/lokal-sport/spydeberg/sondag-apner-kulturministeren-dette-flotte-anlegget-men-forst-skal-barna-fa-teste-det/s/5-38-387619