http://www.vg.no/sport/idrettspolitikk/frode-kyvaag-varsler-idrettsrevolusjon-i-oslo-etter-byggeboom/a/24129627/