https://www.noblad.no/sport/oppsal-handball/borge-brown/oppsal-har-full-pott-etter-malfest/s/5-56-85663