https://www.oa.no/valdres-saken/nyheter/kriminalitet-og-rettsvesen/tiltalt-mor-er-undersokt-resultatet-vil-vise-om-hun-kan-gjennomfore-rettssaken/s/5-35-491365