https://www.an.no/bodo/sport/idrett/har-fordelt-500-000-kroner/s/5-4-596719