https://www.dt.no/sport/godset/mif/scorer-mest-i-6-divisjon-na-har-treneren-fremtidsplanen-klar/s/5-57-734197