https://www.laagendalsposten.no/nyheter/raumyr/kongsberg/derfor-mener-statsbygg-og-udi-at-et-asylmottak-pa-raumyr-vil-vare-positivt/s/5-64-408631