https://www.dt.no/meninger/marienlyst/byutvikling/a-si-nei-til-marienlyst-utbyggingen-er-a-ga-baklengs-inn-i-fremtiden/o/5-57-738280