https://www.bt.no/100Sport/ballsport/Bekreftet-Molde-profilen-ma-opereres-igjen-243619b.html