https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/dx0XA/Mens-brannen-herjet-hotellet_-la-det-spanske-samboerparet-og-sov